Đời sống

Muốn phụ nữ an tâm, thì trước hết đàn ông phải học cách để tâm đến họ.

Muốn phụ nữ an tâm, thì trước hết đàn ông phải học cách để tâm đến họ.

Khi phụ nữ chấp nhận ở bên mình, nghĩa là họ quyết định cược một ván được – mất bằng cả thanh xuân và tuổi trẻ để trở thành một người yêu đúng nghĩa… Nếu ngày đó lúc mới yêu, đã để người phụ nữ ở cạnh bên chịu nhiều…

Read More