Đời sống

Đời người chính là dùng 10% để nỗ lực còn lại những 90% dành cho vội vã, lo lắng vô ích

Đời người chính là dùng 10% để nỗ lực còn lại những 90% dành cho vội vã, lo lắng vô ích

Nhiều người không ý thức được rằng hầu hết những “lo lắng, vội vã” trong cuộc sống của mình đến cuối cùng đều không thể đem lại một kết quả tích cực hơn, mà nó hầu hết lại đều là những “vội vã không đem lại hiệu quả”.

Read More